ابتکار جدید در ساخت خاک زغال تهران در سازگاری با محیط زیست!

صنعت زغال سنگ مقدار زیادی خاک زغال تهران تولید می کند و استفاده از این باطله ها نیازمند تلاش های نوآورانه ای است که به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل کمک می کند.

یکی از این ابتکارات جدید، استفاده مجدد از باطله زغال سنگ (CT) به صورت ایمن، سازگار با محیط زیست و مقرون به صرفه در اکوسیستم های کشاورزی به عنوان تهویه کننده خاک برای افزایش بهره وری زمین ها است.

این مطالعه با هدف ارزیابی استفاده بالقوه از ضایعات باطله زغال سنگ در اصلاح خاک برای بهبود عملکرد کارخانه انجام شد.

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی باطله‌های زغال سنگ از دو سایت معدن نشان داد که نمونه‌های باطله به ترتیب قلیایی با بافت شن لومی و لومی هستند.

باطله ها دارای 3% درشت مغذی ها، کربن بالا (C) و فلزات سنگین و متالوئیدهای کم (As، Cd، Se، Cu، Zn، و Pb) هستند.

سرعت جوانه‌زنی بذر گوجه‌فرنگی در تیمار CT با نرخ پایین بهبود یافت.

خاک

گیاهان گوجه فرنگی گلخانه ای در تیمارهای CT1 و CT2 افزایشی در محتوای K، Ca و Mg برگ نشان دادند.

مهمتر از آن، تجمع فلزات سنگین ناشی از درمان CT در گیاهان عمدتاً در هر دو تیمار CT ناچیز بود.

بنابراین، ما کاربرد بالقوه باطله زغال سنگ را به عنوان یک تهویه کننده خاک به دلیل اثر مفید کربن و مواد مغذی بهبود یافته (N، P، K، Mg و Ca) در برگ های گوجه فرنگی برجسته می کنیم.

اصلاحات بیشتر باطله زغال سنگ باید بر تنظیم pH و افزودن سایر مواد مفید برای بهبود خواص خاک برای محصولات در گلخانه و مزرعه متمرکز شود.

در سطح جهانی، زغال سنگ یک منبع انرژی حیاتی است که نزدیک به 30 درصد از انرژی مصرفی جهان را تامین می کند.

انتظار می رود انرژی تامین شده توسط مصرف زغال سنگ در سال 2040 به 24 درصد از کل عرضه انرژی کاهش یابد، اما انتظار می رود رشد آتی در مصرف زغال سنگ عمدتاً از کشورهای در حال توسعه آسیایی باشد.

تولید زغال سنگ یکی از صنایع اصلی است که به اقتصاد و تامین انرژی ملی کمک می کند.

نیروگاه های زغال سنگ بیش از 60 درصد از تولید برق ملی را در سال 2019 تولید کردند.

در همین حال، صادرات زغال سنگ 37 میلیارد دلار درآمد صادراتی را در سال 2021 به خود اختصاص داده است و انتظار می رود پس از بحران کووید-19 به بیش از 50 میلیارد دلار برسد.